พาชม พระเมืองพิษณุโลก เวียนเทียนแทนญาติโยม หลังงดกิจกรรมในวันวิสาขบูชา 63 (คลิป)

วันวิสาขบูชาปี 63 บรรยากาศตามวัดต่างๆ ใน จ.พิษณุโลก เป็นไปอย่างเงียบเหงา หลังทุกวัดทั่วประเทศไทยงดจัดกิจกรรมเวียนเทียน ที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก โดยพระสงฆ์จึงเวียนเทียนแทนญาติโยมที่ไม่มา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศวันวิสาขบูชา วันที่ 6 พ.ค.63 ตามวัดต่างๆ ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก เป็นไปอย่างเงียบเหงา ภายหลังจากที่มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศไทยงดจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ เพื่อไม่ให้พุทธศาสนิกชนมารวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ ซึ่งเป็นวัดอารามหลวงที่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพิษณุโลกจะนิยมมาเวียนเทียนในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทุกครั้ง แต่ในวันวิสาขบูชาปีนี้ บรรยากาศภายในวัดเป็นไปด้วยความเงียบเหงา ไม่มีการจัดบริเวณสถานที่รอบอุโบสถให้พุทธศาสนิกชนมาเดินเวียนเทียน

ขณะที่ วัดราชบูรณะ พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ ได้นำพระภิกษุภายในวัดจัดสวดมนต์เย็น ภายในวิหารหลวงพ่อทองดำ ซึ่งเป็นกิจของสงฆ์ ไม่เปิดให้พุทธศาสนิกชนมาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งเดินเวียนเทียนรอบพระมหาเจดีย์ 700 ปี จำนวน 3 รอบ โดยได้เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันเวียนเทียนทางออนไลน์ อันถือเป็นวิถีใหม่ชาวพุทธในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย.

คลิป

ขอบคุณ: thairath

อ่านต่อ